Camerabewaking


BEVEILIGINGSHOP TWENTE
CAMERABEWAKING

Steeds meer bedrijven en particulieren gaan over tot het installeren van een camerasysteem om de beveiliging / bewaking beter te regelen. Een camerasysteem is een hulpmiddel om beter zicht te krijgen op de omgeving van de gebouwen en specifieke plaatsen binnen de gebouwen. De monitor voor het bekijken van de beelden kan op een centrale plaats neergezet worden en vanuit één plek is een totaal overzicht te krijgen van de gebouwen, het terrein en de bijzondere plaatsen binnen de gebouwen. Er moet wel rekening worden gehouden met de regels die gelden ten aanzien van cameratoezicht en camerabeveiliging.
Wij hebben voor u diverse camerasystemen in het assortiment opgenomen die het totaal van deze doelstellingen op eenvoudige wijze kan bewerkstelligen. De door u zelf te kiezen camerasystemen kunnen eenvoudig worden aangesloten. Camerabewaking is nu voor iedereen bereikbaar.

De aangeboden systemen zijn zowel bedraad als draadloos en bieden daardoor uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van plaatsing en flexibiliteit. Afhankelijk van het gebruik zijn de camera's in verschillende types verkrijgbaar.

Het gebruiken van camerasystemen ten behoeve van bewaking en beveiliging is aan regels gebonden. Laat u vooraf voorlichten over de mogelijkheden. Indien de camera's gebruikt worden ten behoeve van toezicht in het publieke of openbare domein, dan kunnen wij u behulpzaam zijn bij het aanmelden bij het "College Bescherming Persoonsgegevens". Lees ook alle informatie die beschikbaar is bij het College Bescherming Persoonsgegevens op www.cbp.nl

De regels voor cameratoezicht in de openbare ruimte zijn te vinden in de Handreiking Cameratoezicht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Meer informatie:
De publicatie 'De camera de baas' van het Nationaal Platform Crimimaliteitsbeheersing.
Het dossier cameratoezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens.
Informatie over videocamera´s in de winkel van de Centrale Branchevereniging Wonen. Wilt u in het bezit komen van genoemde documenten, neem dan contact met ons op.

U kunt voor advies of andere vragen natuurlijk contact met ons opnemen.
info@beveiligingshoptwente.nl